DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

TMGD, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kısaltmalar

TMGD, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

TMGD/DGSA: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı/Dangerous Goods Safety Advisor

TMGD: UDH Bakanlığı tarafından yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavında başarılı olarak sertifika alan kişi.

UDH: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

TMKT: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

KUGM: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)

IATA-DGR: IATA tarafından oluşturulan Tehlikeli Madde Kuralları (Dangerous Goods Regulations)

IMDG-CODE: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu – Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Kuralları (International Maritime Dangerous Goods Code)

SEÇ-G: Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik

RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik