DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı'nda 80 bin açık bulunuyor

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı'nda 80 bin açık bulunuyor

Adı yeni duyulmaya başlanan Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı, üniversite mezunlarına yeni ve yüksek kazançlı iş imkanı sunuyor. Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan firmaların bir danışman bulundurması zorunluluğu içeren tebliğ, 30 Haziran’da yürürlüğe girdi. İlgili tebliğe göre; tehlikeli madde paketleyen, dolduran, ambalajlayan firmalarda Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı (TMGD) bulundurma zorunluluğu olacak, şimdiden birçok firma çalıştıracak TMGD aramaya başladı.

Tehlikeli Madde Taşıyanlara Güvenlik Danışmanı Şartı

Tehlikeli Madde Taşıyanlara Güvenlik Danışmanı Şartı

Tehlikeli madde işlemi yapan işletmelere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu getirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, Türkiye’de yıllık yaklaşık 35 milyon ton tehlikeli madde hareketinin olduğunu hatırlatarak, “Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının (TMGD) 5 işletmeye hizmet vereceği dikkate alındığında, 1 Ocak 2018 itibarıyla 16 bin ila 18 bin arasında TMGD’nin ülkemiz için yeterli olabileceği düşünülmektedir” dedi.

Güvenli Tehlikeli Madde Taşımanın Altın Kuralları

Güvenli Tehlikeli Madde Taşımanın Altın Kuralları

Günümüzde demiryolu, karayolu, deniz yolu ve boru hatları ile taşınan ve tehlikeli olma özelliği taşıyan maddeler ülkelerarası ticarette önemli bir yer tutuyor.

Çok zehirli, yüksek derecede parlayıcı, basınç oluşturan ve yanıcı olarak nitelendirilen tehlikeli maddeler arasında yer alan siyanür, organo-metalik bileşenler ve ağır derecede metaller insan sağlığına ve çevreye zararlı olduklarından bu maddelerin çok düşük miktarlarının çevreye yayılması bile ciddi boyutlarda sorunlara neden olabiliyor.

Kimyasal Maddelerle Çalişmalarda Sağlik Ve Güvenlik

Kimyasal Maddelerle Çalişmalarda Sağlik Ve Güvenlik

Kimyasal madde: Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

Kimyasalları Vücudumuza Nasıl Alırız?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın(TMGD) başlıca aşağıdaki görevleri yapar: