DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

IMDG Kod Eğitimi

IMDG Kod Eğitimi

IMDG Kod Eğitimi (IMDG Code Eğitimi, birleşmiş Milletler ‘e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Emniyeti komitesi (MSC) tarafından hazırlanmış olan ve iki yılda bir düzenli olarak güncelleştirilen Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu (IMDG Code) özellikle deniz yoluyla taşınması tehlikeli olan maddelerle ilgilenir ve güvenli nakliyatın sağlanması için neler yapılması gerektiğini açıklar. Amacı, SOLAS konvansiyonunun öngördüğü şekilde tehlikeli yüklerin emniyetle taşınmasında uluslararası bir standart sağlamaktır. IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kara ve liman tesisi personeli ile bu yüklerin tedarik zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kara personeli için IMDG Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartı da yer almaktadır.

 

4 Şubat 2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ile; “Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere eğitim seminerine katılım zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında yayınladığı tebliğde (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) üçüncü bölüm (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğitimi, Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler), 13. madde 2. Bendinde IMGD kapsamındaki TMGD eğitimi tanımlanmıştır. “ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için 10’ar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.”