DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV DUYURUSU

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV DUYURUSU

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde;

1. Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 155


2. Bakanlığımızca düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programına katılarak sınavda başarılı olmuş kişiler, için 2015 yılı içerisinde 6 (altı) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
2015 YILI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV TARİHLERİ
Sınav Tarihi Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi Eğitimden Muaf Sınav Başvuru Bitiş Tarihi
14 ŞUBAT 2015 12 OCAK 2015 26 OCAK 2015 26 OCAK 2015
25 NİSAN 2015 23 MART 2015 06 NİSAN 2015 06 NİSAN 2015
06 HAZİRAN 2015 04 MAYIS 2015 18 MAYIS 2015 18 MAYIS 2015
29 AĞUSTOS 2015 27 TEMMUZ 2015 10 AĞUSTOS 2015 10 AĞUSTOS 2015
24 EKİM 2015 21 EYLÜL 2015 05 EKİM 2015 05 EKİM 2015
19 ARALIK 2015 16 KASIM 2015 01 ARALIK 2015 01 ARALIK 2015
1) 14 ŞUBAT 2015 TMGD SINAVI İÇİN,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 12 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 26 Ocak 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 14 Şubat 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

2) 25 NİSAN 2015 TMGD SINAVI İÇİN,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim

Merkezleri tarafından 23 Mart 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 06 Nisan 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 25 Nisan 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

3) 06 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TMGD SINAVI İÇİN,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 04 Mayıs 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 18 Mayıs 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 06 Haziran 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

4) 29 AĞUSTOS 2015 TMGD SINAVI İÇİN,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 27 Temmuz 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 10 Austos 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 29 Ağustos 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

5) 24 EKİ M 2015 TMGD SINAVI İÇİN SINAVI İÇİN,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 21 Eylül 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 05 Ekim 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 24 Ekim 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

6) 19 ARALIK 2015 TMGD SINAVI İÇİN SINAVI İÇİN,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 16 Kasım 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 01 Aralık 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 19 Aralık 2015 tarihinde saat 10.00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

NOT: Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

AÇIKLAMA:

1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler ile eğitimdenmuaf kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tradresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resimdüzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veyaherhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

2) Sınav ücreti, 50 TL. dir. Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 571 TL.(2015 yılı için) ücreti de Halkbankasına yatıracaklardır.

3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

4) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tradresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.