DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği Kapsamında Işletmelerin Sorumlulukları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği Kapsamında Işletmelerin Sorumlulukları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler. İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sayısını arttırmasını isteyebilir. Ayrıca işletmeler;

 

a) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,

b) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) olarak görevlendirilen kişinin, İdare'ce verilen TMGDS sahibi olduğunu, İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,

c) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) 'nın işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) 'nın tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

d) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) 'nın yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

g) TMGD'nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ) İşletmede birden fazla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle,

yükümlüdürler.