DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Default Image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmeleri zorunludur.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 148

Default Image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri

TMGD Eğitimleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri;

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 150

Default Image

Tehlikeli Madde Danışmanlık Eğitimi

Tehlikeli Madde Danışmanlık Eğitimi

ADR - Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması uyarınca;

Gönderen,
Paketleyen,
Yükleyen,
Dolduran,
Boşaltan

Firmalar 30.06.2014 tarihi itibariyle TMGD çalıştırmak veya TMGD nından danışmanlık hizmeti almak zorundadır.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 135

Default Image

TMGD Kursiyerlerine Uygulamalı Yangın Eğitimi Ücretsiz

TMGD Kursiyerlerine Uygulamalı Yangın Eğitimi Ücretsiz

TMGD hakkında Tebliğin 15. Maddesinin (sınav müracaatı) uygulanmasıyla ilgili olarak, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından 18 Ekim 2014’te ve 13 Aralık 2014’te yapılan TMGD sınavında başarılı olarak TMGD sertifikası almaya hak kazananlar, Yetkili Yangın Söndürme Merkezi tarafından düzenlenecek Uygulamalı Yangın Eğitimi sertifikasını TMGD belgesi almak için başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 182