DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Default Image

TMGD Belgesinin Geçerliliği

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası ADR' ye taraf olan tam 48 üye ülkede geçerliliğe sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı dışında kesinlikle hiçbir akreditasyona gerek bulunmamaktadır. "BAKANLIK ONAYLI" TMGD belgesi dışında size teklif edilen başka belge türlerine itibar etmeyiniz.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 103

Güvenlik Danışmanlığı ile İlgili Bazı Kavramlar

 

• ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
• Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
• IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeler
• IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu
• İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
• İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler
• RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği
• Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtları
• Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişi
• Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifika
• Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belge
• Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler
• Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belge
• Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

Default Image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

KARİYERİNİZE YENİ BİR SAYFA AÇMA FIRSATI

Üniversite mezunumusunuz, kariyerinize yeni bir sayfa mı açmak istiyorsunuz? Bunun için 49 Saat Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi alarak ve bakanlığın yapacağı sınavlarda başarılı olarak güvenlik danışmanı istihdam etmek zorunda olan 5 farklı işletmenin güvenlik danışmanı olabilirsiniz.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 101