DİKKAT!!! Bu web sitesi konu ile ilgili kişi ve kurumlara satılmak ya da kiralanmak amacı ile oluşturulmuştur.

info@tehlikelimaddedanisma.com adresinden veya 0537 744 77 94 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği Kapsamında Işletmelerin Sorumlulukları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği Kapsamında Işletmelerin Sorumlulukları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler. İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sayısını arttırmasını isteyebilir. Ayrıca işletmeler;

 

Default Image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimi Içeriği Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimi Içeriği Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimi İçeriği 49 ders saati olarak uygulanır.

RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 156

Default Image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Çalıştırma Yürürlük Tarihi Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Çalıştırma Yürürlük Tarihi Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Çalıştırma Yürürlük Tarihleri:

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 133

Default Image

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Sınavı Içeriği Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Sınavı Içeriği Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 149

Default Image

TMGD Sınavları ve 2015 Yılı TMGD Sınavları Duyurusu Hakkında Bilgilendirme

TMGD Sınavları ve 2015 Yılı TMGD Sınavları Duyurusu Hakkında Bilgilendirme

TMGD Sınavları öncesinde TMGD Eğitimlerine girecek olanların ve TMGD Sınavına girme hakkı bulunanların 2015 Yılı TMGD Sınavları Duyurusunda belirtilen şartları ve tarihleri göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır.

2014 yılında 18 Ekim ve 13 Aralık’ta yapılan TMGD sınavlarından farklı olarak 2015 yılında ilan edilmiş sınavlar sadece TMGD sınavları olarak duyurulmuş durumdadır. İlgili Tebliğin 24. maddesi uyarınca, Bakanlık (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) tarafından gerek duyulduğunda bu sınavlardan herhangi biriTMGD Eğiticisi sınavı olarak önceden ilan edilebilir ya da TMGD Eğiticisi için ayrı bir sınav tarihi açıklanabilir. Bakanlık tarafından önceden açıklanmadıkça ve belirtilmedikçe, 2015 yılında yapılacak sınavların sadece TMGD Sınavları olduğunu değerlendirmek ve 2015 yılında TMGD Eğiticisi sınavı yapılmayabileceğini göz önünde tutmak gerekir.

tehlikeli madde guvenlik danismanligi 160